facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja XLI roku akademickiego 2008/2009

Uroczysta Inauguracja XLI roku akademickiego 2008/2009 w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się 30 września 2008 roku o godz. 11.00 w Międzywydziałowej Auli Uniwersytetu Śląskiego przy Wydziale Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60, Sosnowiec.

 (Dla osób uczestniczących w inauguracji autokary będą podstawione pod rektoratem o godz. 9.40 i 10.10)

Program

 • Otwarcie uroczystości
 • Informacja Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr. hab. Ryszarda Mikosza o wynikach wyborów władz Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2008-2012
 • Ceremonia przekazania insygniów rektorskich
 • Wystąpienie Rektora prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie medalu Uniwersytetu Ślaskiego Panu Kazimierzowi Górskiemu, Prezydentowi Sosnowca
 • Wręczenie tytułu Profesora Honorowego Panu Profesorowi zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi
 • Wręczenie nagród Pro Scientia et Arte
  • Panu Profesorowi zw. dr. hab. Markowi Zrałkowi w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych
  • Panu Profesorowi zw. Eugeniuszowi Delekcie w uznaniu wybitnych osiagnięć artystycznych
 • Wykład inauguracyjny prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka Geolog na atomowym szlaku.
 • Występ Akademickiego Chóru HARMONIA
 • Zakończenie uroczystości

Inauguracje na wydziałach

WYDZIAŁDATA/GODZ.MIEJSCE
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji09.10.2008
godz. 11:00
Wydział Artystyczny
Cieszyn, ul. Bielska 62
Biologii i Ochrony Środowiska01.10.2008
godz. 10:00
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
aula, Katowice, ul. Bankowa 9
Filologiczny07.10.2008
godz. 11:00
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych
Sosnowiec, ul. Grota - Roweckiego 5
Informatyki i Nauki o Materiałach02.10.2008
godz. 10:00
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
aula, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3
Matematyki, Fizyki i Chemii01.10.2008
godz. 9:15
Instytut Fizyki
Katowice, ul. Uniwersytecka 4
Aula im. A. Pawlikowskiego
Nauk Społecznych01.10.2008
godz. 10:00
Wydział Nauk Społecznych
aula Kazimierza Popiołka
Katowice, ul. Bankowa 11
Nauk o Ziemi01.10.2008
godz. 10:00
Wydział Nauk o Ziemi
Aula Międzywydziałowa
Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Pedagogiki i Psychologii01.10.2008
godz. 09:30
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Aula Wydziału im J. Pietera,
Katowice, ul. Grażyńskiego 53
Prawa i Administracji01.10.2008
godz. 15:00
Wydział Prawa i Administracji,
aula nr 5, Katowice, ul. Bankowa 11b
Teologiczny01.10.2008
godz. 09:00
Wydział Teologiczny
Sala audytoryjna - 101
Katowice, ul. Jordana 18
Szkoła Zarządzaniadla I roku
01.10.2008
godz. 09:00
Szkoła Zarządzania
aula, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze01.10.2008
godz. 9:00
Instytut Fizyki
sala nr 160, Katowice
ul. Uniwersytecka 4

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.