facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

3 września 2015 r. o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. W uroczystości udział wezmą między innymi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, wiceprezydent Katowic Marzena Szuba, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz oraz dyrektor szkoły dr Barbara Nowak. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Mariusz Fras z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Uroczystość odbędzie się w ramach współpracy zapoczątkowanej tego samego dnia podpisaniem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach a Miastem Katowice.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.