facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego IV LO w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego

6 września 2013 r. o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Sławomir Tkacz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

W inauguracji roku szkolnego udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wydarzenie odbędzie się w ramach współpracy zapoczątkowanej 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec.

Uroczystość poprzedzona zostanie konferencją prasową.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.