facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka

1 września 2016 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11 b) rozpocznie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


W uroczystości udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.


Współpraca między Uniwersytetem Śląskim i IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka rozpoczęła się 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.