facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka

1 września 2015 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego UŚ (rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002).

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Współpraca między Uniwersytetem Śląskim i IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka rozpoczęła się 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.