facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

2 września 2015 r. o godz. 10.00 w auli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Edyta Sierka, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

W uroczystości udział wezmą prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek i dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz.

Współpraca między Uniwersytetem Śląskim a III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka  oraz dyrektor szkoły dr Ewę Chorąży.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.