facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

4 września 2015 r. o godz. 11.00 w auli międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

W uroczystości udział wezmą między innymi: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, prodziekan Wydziału Filologicznego ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz, kanclerz dr Agnieszka Skołucka oraz dyrektor szkoły Dorota Leszczyńska. Wykład inauguracyjny pt. „Czas w geologii” wygłosi dr Wojciech Krawczyński z Katedry Paleontologii i Stratygrafii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Uroczystość odbędzie się w ramach współpracy zapoczątkowanej tego samego dnia podpisaniem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Miastem Sosnowcem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu.


„dziennikzachodni.pl” - „Uniwersytet Śląski będzie współprowadzić II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu” (04.09.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.