facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku szkolnego IV LO w Uniwersytecie Śląskim

3 września 2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Wydarzenie jest elementem współpracy zapoczątkowanej 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec.

W ramach projektu przewidziano modyfikacje programów nauczania. Część zajęć dydaktycznych uczniowie liceum będą odbywać na terenie Uniwersytetu, mając dostęp do pracowni i laboratoriów. Uczniowie będą również mogli korzystać z księgozbiorów i elektronicznych baz danych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) oraz Centrum Kształcenia na Odległość, a także z platformy e-learningowej MOODLE.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.