facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego w Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Katedra Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych UŚ

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, w Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, odbędzie się w sobotę 20 października 2012 r. o godz. 9.00 w Sali Kameralnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62). Program Katedry realizowany będzie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz na Wydziale Artystycznym w Cieszynie i jest skierowany do dzieci:

  • z zaburzeniami rozwoju zmysłów,
  • z zaburzeniami rozwoju umysłowego,
  • z zaburzeniami rozwoju ruchowego, w tym afazją ruchową,
  • ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, zespół Aspergera),
  • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,
  • wybitnie uzdolnionych.

Celem zajęć jest wszechstronny rozwój każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych jego zainteresowań, wiedzy i umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu, zapału do nauki oraz osobowości. Warsztaty muzyczne, plastyczne, ruchowe, wykłady, a przede wszystkim zabawa na Uniwersytecie będą szansą na początek wielkiej przygody z nauką i drogą do samorealizacji dla wielu dzieci.

Równocześnie z zajęciami studentów dla ich rodziców i opiekunów w Katedrze organizowane będą bezpłatne warsztaty, m.in.: z ruchu rozwijającego, kulinarne, kosmetyczne, dietetyczne, „Mądre Dziecko” oraz pedagogizacja.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.