facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

9 października 2015 r. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zainauguruje nowy rok akademicki 2015/2016. W programie zaplanowano: wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Antoniego Cygana, wręczenie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, a także immatrykulację studentów i doktorantów. Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem nowej siedziby uczelni przy ul. Raciborskiej 50.

W inauguracji udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Uroczystość poprzedzą wernisaże wystaw towarzyszących inauguracji, które odbędą się 8 października w Galerii ASP Rondo Sztuki (wystawa jubileuszowa prof. Adama Romaniuka oraz wystawa indywidualna dr. hab. prof. ASP Grzegorza Hańderka).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.