facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego

W poniedziałek 28 września 2015 r. o godz. 11.00 w auli głównej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W programie przewidziano wystąpienie JM Rektora dr. hab. prof. ALK Witolda T. Bieleckiego, immatrykulację studentów, wręczenie statuetek „Lwów Koźmińskiego” oraz powitanie studentów pierwszego roku przez samorząd studencki. W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wykład inauguracyjny pt. „»Śmierć dziekana«, czyli o prawdzie i fikcji w literaturze i filmie” wygłosi dr hab. Monika Całkiewicz.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.