facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 4 października 2016 r. odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki w auli audytoryjnej III (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). W inauguracji udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.  

Wykład inauguracyjny pt. „In silico czy in vitro? Czy obliczenia metodami chemii kwantowej zastąpią badania eksperymentalne?” wygłosi prof. dr hab. Monika Musiał z Zakładu Chemii Teoretycznej. Program uroczystości obejmuje również wręczenie Odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” osobom, które przyczyniły się do rozwoju uczelni, a także dyplomów najlepszym absolwentom wydziału. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.