facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

4 października 2013 r. o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Wykład inauguracyjny pt. „Nanotechnologia w medycynie” wygłosi dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.