facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Powszechnym w Czeladzi

17 września 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Powszechnym w Czeladzi. Wykład inauguracyjny pt. „Rola uniwersytetu we współczesnym świecie” wygłosi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Inaugurację poprzedzi konferencja prasowa z udziałem: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prezesa Towarzystwa Powszechnego „Czeladź” Zbigniewa Szaleńca, prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Czeladzi” Dominika Penara, dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi dr Anny Zasady-Chorab oraz kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ dr Heleny Hrapkiewicz.

Podczas konferencji, która rozpocznie się o godz. 16.30 zostanie podpisana umowa w sprawie połączenia dwóch czeladzkich uniwersytetów społecznych – Uniwersytetu Powszechnego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Powszechny w Czeladzi, prowadzony przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, zainaugurował swoją działalność 5 października 2013 roku. W lutym 2014 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia dwóch czeladzkich uniwersytetów społecznych – Uniwersytetu Powszechnego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Umowę podpisali inicjatorzy obu uniwersytetów – prezes Towarzystwa Powszechnego „Czeladź” Zbigniew Szaleniec, prezes stowarzyszenia „Razem dla Czeladzi” Dominik Penar oraz partnerzy tego przedsięwzięcia: JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych dr Anna Zasada-Chorab. Siedzibą połączonych uniwersytetów zostało Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, mieszczące się przy ul. Tuwima 14a.

Uniwersytet Powszechny jest cyklicznym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest popularyzacja nauki wśród różnych grup wiekowych. Adresatami projektu są zarówno dzieci i młodzież, dla których realizowane są Czeladzkie Spotkania z Nauką, jak również rodzice, którzy zdobywają aktualną wiedzę m.in. z zakresu psychologii ogólnorozwojowej dziecka w ramach Akademii Rodzica. W ramach Akademii Seniora organizowanych jest szereg zajęć dla osób z grupy wiekowej „50+”.

Honorowy patronat nad Uniwersytetem Powszechnym w Czeladzi objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.uniwersytetpowszechny.pl.

Program wykładów i więcej informacji


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.