facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej

30 września 2015 r. Politechnika Śląska w Gliwicach zainauguruje nowy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. W programie przewidziano: wystąpienie okolicznościowe JM Rektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Karbownika, immatrykulację studentów, wręczenie odznaczeń i nagród oraz krótki koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po inauguracji roku akademickiego odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi.

W uroczystościach inauguracji roku akademickiego oraz nadania najwyższej godności akademickiej – doktora honoris causa udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Msza św. w intencji pracowników i studentów zostanie odprawiona 1 października o godz. 18.00 w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.