facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JE Ambasador Indii Ajay Bisaria z wizytą w Opolu

4 października 2015 roku w Opolu JE Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Ajay Bisaria spotka się z przedstawicielami szkolnictwa wyższego, władz lokalnych i samorządowych. W spotkaniu udział wezmą m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat szkolnictwa wyższego, nauki oraz współpracy pomiędzy krajami.

Dzień później, 5 października, odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Opolskiej. Gościem specjalnym wydarzenia będzie JE Ambasador Indii Ajay Bisaria. W uroczystości, która rozpocznie się o godz. 11.00 w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, udział weźmie również JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas inauguracji dokonana zostanie immatrykulacja studentów, zaplanowano również wręczenie Medali Politechniki Opolskiej i przemówienie okolicznościowe JM Rektora PO prof. dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa. Wykład inauguracyjny wygłosi JE Ambasador Ajay Bisaria. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademicki Chór Politechniki Opolskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.