facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem inauguracji roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej

3 października 2012 roku o godz. 11.00 na Politechnice Łódzkiej, w audytorium im. Andrzeja Sołtana, odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. Wykład inauguracyjny pt. „Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym” wygłosi dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak.

W uroczystości udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.