facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych

Uroczyste rozpoczęcie drugiego roku akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych odbędzie się 23 października 2015 r. o godzinie 11.00 w Centrum Studiów Polarnych na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. W uroczystości udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W programie przewidziano między innymi immatrykulację studentów oraz sesję dotyczącą pierwszych efektów pracy i planów rozwoju Centrum Studiów Polarnych połączoną z dyskusją. Wykład inauguracyjny pt. „Aerosols without limits” wygłosi dr hab. prof. nadzw. Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

 

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.