facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

W środę 4 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

W programie uroczystości zaplanowano między innymi odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „O powinnościach filologii”, który wygłosi prof. dr hab. Ewa Sławek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.