facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych

6 października 2015 r. o godz. 10.00 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11). W programie zaplanowano m.in. otwarcie uroczystości przez dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, immatrykulację studentów, wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego WNS. Wykład inauguracyjny pt. „Wiek XX” wygłosi dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii UŚ. 

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.