facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk o Ziemi

5 października 2015 r. o godz. 11.00 w auli międzywydziałowej odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60). W programie zaplanowano m.in. wystąpienie dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. Adama Idziaka, immatrykulację studentów, a także wręczenie nagród JM Rektora UŚ. Wykład inauguracyjny pt. „Miasta – liderzy gospodarki europejskiej w okresie od XIV do XVIII wieku: od Wenecji do Amsterdamu” wygłosi dr hab. Anna Runge z Katedry Geografii Ekonomicznej UŚ.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.