facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A). W programie zaplanowano m.in. wystąpienie dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, immatrykulację studentów i doktorantów, a także wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom. Wykład inauguracyjny pt. „Synchrotron – potężne narzędzie badawcze już w Polsce” wygłosi prof. dr hab. Jacek Szade z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UŚ.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.