facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

7 października 2015 r. o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. W programie zaplanowano m.in. wystąpienie dziekan Wydziału dr hab. Danuty Stróż, immatrykulację studentów, a także wręczenie dyplomów absolwentom oraz Odznaczeń „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”. Wykład inauguracyjny pt. „Endoskopia kapsułkowa dziś i jutro” wygłosi dr hab. inż. Robert Koprowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki UŚ.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.