facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

10 października 2014 r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W programie uroczystości zaplanowano: nadanie tytułów profesorów honorowych ASP – prof. Tadeuszowi Grabowskiemu, prof. Romanowi Nowotarskiemu, prof. Romanowi Starakowi oraz prof. Stanisławowi Wieczorkowi, a także wręczenie medali, odznaczeń, dyplomów i wyróżnień oraz immatrykulację studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Co dalej ze sztuką?” wygłosi prof. Stanisław Wieczorek.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.