facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

4 października 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się uroczysta inauguracja 96. roku akademickiego. W programie wydarzenia znajdzie się m.in. koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, uroczyste posiedzenie Senatu AGH oraz wykład inauguracyjny pt. „Co oko mówi do mózgu? Perspektywy budowy elektronicznej protezy siatkówki”, który wygłosi prof. Władysław Dąbrowski.

W uroczystości udział weźmie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor nauki i współpracy z gospodarką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.