facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Teologicznym

3 października 2014 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Inauguracja rozpocznie się w krypcie archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 9.00 mszą świętą pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego JE Arcybiskupa dr. Wiktora Skworca.

O godz. 10.30 na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Wykład inauguracyjny pt. „O tym, co pewne w niepewnych czasach” wygłosi ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości UŚ.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.