facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filologicznym

7 października 2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filologicznym (Sosnowiec, ul. gen. Grota-Roweckiego 5). W programie wydarzenia znajdzie się m.in. wykład prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego pt. „Z badań nad ortografią uczniów: poprawność ortograficzna oraz interpunkcja a komputer i Internet”, uroczystość odnowienia po 45 latach doktoratu prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego oraz immatrykulacja studentów pierwszego roku.

W uroczystości udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.