facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych WNS

Logo Wydziału Nauk Społecznych

1 marca 2016 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I) odbędzie się uroczysta inauguracja Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych WNS. Działalność rozpoczną:

  • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
  • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Filozofii,
  • Rada Programowo-Biznesowa Instytutu Socjologii (dla kierunku socjologia),
  • Rada Programowa Instytutu Socjologii (dla kierunku praca socjalna),
  • Rada Interesariuszy Instytutu Historii,
  • Rada Programowo-Biznesowa Zakładu Historii Sztuki.


Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, przedsiębiorstw, mediów, stowarzyszeń pozarządowych, instytucji sztuki, muzeów oraz sektora edukacji. Gości powitają prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.

Powołanie rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Do zadań powoływanych rad należą m.in.:

  • wymiana informacji między wydziałem a członkami rady, głównie w aspekcie przygotowania studentów i doktorantów pod względem umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie odpowiedniego dostosowania programów kształcenia np. przez uruchamianie przedmiotów fakultatywnych dla studentów oraz organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów,
  • rekomendowanie tematów prac dyplomowych,
  • udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych w siatce godzin.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.