facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja projektu europejskiego ISS-EWATUS

1 lutego 2014 r. Uniwersytet Śląski rozpoczął realizację projektu „Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management” (ISS-EWATUS). Zaplanowany na 36 miesięcy projekt prowadzony jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania zasobami wodnymi (Objective ICT-2013.6.3 ICT for water resources management). Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego jest koordynatorem projektu. Partnerami tworzącymi konsorcjum są jednostki naukowe, naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa z pięciu krajów Europy:

  • Polski (Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA),
  • Wielkiej Brytanii (Loughborough University, Brunel University),
  • Hiszpanii (Universidad Pablo de Olavide),
  • Grecji (Centre for Research and Technology Hellas, Dimotiki Epicheirisi Ydrefsis – Apochetefsis Skiathou, Dotsoft Olokliromenes Efarmoges Diadiktioy Kai Vaseon Dedomenom AE,
  • Holandii (Stichting VU-VUMC).


Kierownikiem projektu jest dr Ewa Magiera z Zakładu Systemów Informatycznych UŚ, zastępcą kierownika ds. zapewnienia jakości naukowej dr inż. Wojciech Froelich z Zakładu Systemów Informatycznych UŚ, specjalistą ds. rozpowszechniania rezultatów projektu dr Małgorzata Gajos z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych UŚ.

Projekt ISS-EWATUS dotyczy opracowania zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania efektywnego wykorzystywania wody w UE. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zużycia wody i zmianę zachowań uczestników społecznej sieci użytkowników wody, stworzenie nowego modelu szacowania zużycia wody i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na poziomie miejskim i na poziomie gospodarstwa domowego.

27 lutego 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się spotkanie konsorcjum inaugurujące projekt ISS-EWATUS. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele partnerów projektu oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego, dziekańskich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i Instytutu Informatyki UŚ. Celem spotkania jest omówienie zadań i oczekiwanych rezultatów projektu, procesów zarządzania, działań w zakresie współpracy i upowszechniania projektu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.