facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja programu Executive MBA

W sobotę 16 listopada 2013 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11 B) odbędzie się uroczysta inauguracja programu Executive Master of Business Administration. Podczas uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor ds. klientów strategicznych Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Wojciech Parteka wręczą uczestnikom programu listy gratulacyjne.

Executive MBA to jedyny na Śląsku prestiżowy program kierowany do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menadżerskich. Jego ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. z zakresu zarządzania strategicznego i finansowego, statystki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Program realizowany jest przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

Szczegołowe informacje na temat Executive MBA w Katowicach dostępne są na stronie www.mba.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.