facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja intensywnego kursu języka polskiego dla cudzoziemców programu ERASMUS

Szkoła Języka i Kultury Polskiej zaprasza na uroczyste otwarcie intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu ERASMUS podejmujących studia w Polsce w roku akademickim 2008/2009.

Inauguracja odbędzie się 2 września (wtorek) 2008 o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału im. Z.J. Nowaka w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Oficjalnego otwarcia kursu dokona dr hab. Jolanta Tambor - Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a ceremonię uświetni wykład dr. Pawła Jędrzejki pt. Shrek i inni, czyli bajeczna tożsamość.

Kurs organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Narodowej Agencji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

Podczas kursu Szkoła będzie gościć studentów: z Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Węgier, Włoch oraz z Turcji.
Po zakończeniu kursu adaptacyjnego wyjadą oni do ośrodków uniwersyteckich w całej Polsce, by tam kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Cudzoziemcy są zainteresowani jednak nie tylko polską kulturą i obyczajowością, ale również kwestiami politycznymi i gospodarczymi, dlatego też 8 września o godz. 9.30 z naszymi studentami spotka się dr Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.