facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

napis: Uniwersytet Najlepszych

27 września 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyło się spotkanie inauguracyjne dla uczestników oraz tutorów II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać tutorów, którzy zostali im przydzieleni na podstawie deklarowanych zainteresowań, wymienić pierwsze wzajemne oczekiwania dotyczące uczestniczenia w programie, a także wstępnie omówić stawiane sobie cele.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie, a także pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego. Uczestnicy programu pod opieką pracownika naukowego uczelni przez cały rok akademicki będą mieli okazję do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, a także podejmą próbę wyznaczenia ścieżki rozwoju osobistego i naukowego.

Organizatorami programu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Sosnowiec oraz Urząd Miasta Chorzów, a współorganizatorami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.


Spotkanie inauguracyjne II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”
fot. Biuro Promocji UŚ 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.