facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja Festiwalu Nauki oraz wystąpienie Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Inauguracja Festiwalu Nauki oraz spotkanie z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską będzie miało miejsce 20 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w auli K. Lepszego w budynku rektoratu (ul. Bankowa 12).
Uroczystość uświetni wystąpienie minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, które dotyczyć będzie „Rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kontekście województwa śląskiego oraz współpracy regionalnej". Festiwal Nauki otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W tegorocznym Festiwalu Nauki podkreślona została rola poszczególnych miast akademickich, których zaangażowanie i współpraca wpisuje się w rozwój całego Uniwersytetu Śląskiego oraz województwa. Znalazło to swój wyraz w symbolicznym logo Festiwalu Nauki, w którym poszczególne części tworzą wspólną całość. Festiwal organizowany jest głównie przez studentów naszego Uniwersytetu, co różni go od innych inicjatyw. Punktem odniesienia niech będzie również fakt, że akcja jest organizowana po raz piąty. Obchodzimy w tym roku również piątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Te dwa wątki - rozwój i współpraca w regionie oraz tematyka europejska znalazły swoje odzwierciedlenie w temacie wystąpienia minister rozwoju regionalnego, która opowie o "Rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kontekście województwa śląskiego oraz współpracy regionalnej".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.