facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Implementowanie do gospodarki najnowszych osiągnięć nauki to poważne wyzwanie stojące przed światem naukowym, szczególnie ważne w przypadku badań interdyscyplinarnych. Obszar naukowy dotyczący tematyki wody jest przykładem specjalizacji łączącej zagadnienia z wielu dziedzin nauki, takich jak między innymi: potamologia, limnologia, hydrochemia, hydrobiologia, chemometria czy też biochemia.

8 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działalność zainaugurowało Śląskie Centrum Wody (ŚCW) – międzywydziałowy zespół badawczy powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 21 września 2017 roku. ŚCW w założeniu ma między innymi stanowić pomost pomiędzy światem nauki a gospodarką w obszarach związanych z wodą i środowiskiem wodnym. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja działań naukowych, badawczo-rozwojowych, dydaktycznych i edukacyjnych związanych z szeroko pojętą wodą i gospodarką wodną, prowadzonych na różnych wydziałach uczelni. Wśród podstawowych celów Śląskiego Centrum Wody znajdować się zatem będą:

  • koordynacja i prowadzenie prac naukowo-badawczo-rozwojowych związanych z tematyką wody.
  • pozyskiwanie środków na badania wód i ekosystemów związanych z wodami.
  • tworzenie i wdrażanie nowych technik i narzędzi wykorzystywanych w analizach wód.
  • komercjalizacja wyników badań.
  • aranżowanie programów nauczania uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze, technologie oraz aktualne akty prawne.
  • prowadzenie działalności edukacyjnej.
  • kreowanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności ŚCW.


Zarząd ŚCW, zgodnie z regulaminem, tworzą: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski oraz wyznaczeni przez dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przedstawiciele: prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Mariola Krodkiewska i dr hab. Danuta Wojcieszyńska, a także reprezentanci WNoZ: dr Magdalena Matysik i dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski.

Rada podjęła jednogłośnie decyzję o rekomendowaniu JM Rektorowi UŚ kandydatury dr. Andrzeja Woźnicy na dyrektora Centrum, natomiast dr. hab. Damiana Absalona na zastępcę dyrektora. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.