facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

30 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Inauguracyjny wykład pt. „Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków”, który jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Działalność Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” zainicjowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, uznając działalność oświatowo-kulturalną jako jedną z form realizacji celów Związku. Nazwa i idea nawiązują do tradycji Wszechnicy Górnośląskiej, działającej z inicjatywy ogniw NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych.

Celem działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej jest pobudzanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, a tym samym sprzyjanie integracji środowisk naukowych i twórczych ze społeczeństwem, a równocześnie uświadamianie misji Uniwersytetu Śląskiego.

Wykłady i spotkania kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół średnich. Mają jednak charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani prezentowanymi tematami. 

Plakat promujący inauguracyjny wykład Nowej Wszechnicy Górnośląskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.