facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja Akademii Młodych Biologów LYKEION

28 września 2012 r. w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) o godz. 16.00 odbędzie się inauguracja Akademii Młodych Biologów LYKEION, podczas której najlepsi licealiści uczęszczający na zajęcia do Pałacu Młodzieży w Katowicach, wygłoszą referaty z dziedziny biologii. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła dr Edyta Sierka, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ds. kontaktów z otoczeniem i promocji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.