facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja Akademickiego Centrum Sukcesu – AkCeS

We wtorek 6 października 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS). Centrum, które podlega Instytutowi Socjologii UŚ, powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) liczącej 26 placówek znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstanie polskiego oddziału w Katowicach jest efektem umowy podpisanej w 2014 roku przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i dyrektora Biura Regionalnego Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (BECO) Fabiena Floriego. Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) na Uniwersytecie Śląskim jest jak dotąd jedyną polską placówką należącą do sieci CRU w Polsce.

W uroczystym otwarciu oddziału udział wezmą między innymi: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ambasady Francuskiej oraz dyrektor regionalny Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori.

Akademickie Centrum Sukcesu powstało z myślą o osobach, które chcą poszerzać swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje, a swoją przyszłość zawodową wiążą z karierą akademicką, karierą w administracji na szczeblu europejskim oraz w biznesie. Centrum, działające w ramach Wydziału Nauk Społecznych, dysponuje nowoczesną przestrzenią dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz telekomunikacyjny.

Studentom, uczniom, słuchaczom oraz nauczycielom i wykładowcom Centrum oferuje między innymi możliwość:

  • swobodnego i bezpłatnego korzystania z różnorodnych zasobów w języku francuskim i nie tylko (książki, podręczniki, czasopisma naukowe, elektroniczne bazy danych, materiały wizualne),
  • udziału w seminariach, debatach i spotkaniach dyskusyjnych, a także wyboru studiów II stopnia na specjalności kariery europejskie w administracji i biznesie,
  • korzystania z przestrzeni wymiany i udostępniania zasobów z partnerami w obrębie regionalnej sieci CRU
  • oraz użytkowania urządzeń informatycznych i multimedialnych umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wizualizacji, pracy w sieci, wideokonferencji czy też w formie laboratorium językowego.

 

Szczegółowe informacje na temat Akademickiego Centrum Sukcesu oraz jego oferty dostępne są na stronie: www.akces.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.