facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus

9 lutego 2015 r. o godz. 9.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału, V piętro) odbędzie się inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus, podejmujących naukę na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2014/2015. Spotkanie poprowadzi dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W wydarzeniu udział weźmie m.in.: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

Uczestnikami intensywnego kursu będą studenci reprezentujący różne kraje europejskie. Podczas szkolenia organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ studenci opanują podstawowe zwroty komunikacyjne, które pomogą im w pierwszych tygodniach pobytu w Polsce.

Inicjatywa ma na celu pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków, a także zaznajomienie uczestników z polskimi zwyczajami i językiem. Po zakończeniu tygodniowego kursu studenci będą kontynuować naukę na UŚ.

Kurs organizowany jest na zlecenie Biura Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.