facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus

10 lutego 2014 r. o godz. 10.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału, V piętro) odbędzie się inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu LLP/Erasmus, podejmujących naukę na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2013/2014. Uroczystość poprowadzi dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W wydarzeniu udział wezmą: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz mgr Jarosław Gąsior, kierownik Biura Programu Erasmus UŚ.

W kursie weźmie udział ponad 40 studentów m.in.: z Hiszpanii, Niemiec, Czech, Turcji, Węgier a nawet z Islandii. Podczas intensywnego kursu organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ studenci opanują podstawowe zwroty komunikacyjne, które pomogą im w pierwszych tygodniach pobytu w Polsce. Na studentów czeka również bogaty program kulturowy, który przybliży im Polskę oraz Śląsk. Inicjatywa ma na celu pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków, a także zaznajomienie uczestników z polskimi zwyczajami i językiem. Po zakończeniu tygodniowego kursu studenci będą kontynuować naukę na UŚ.

Kurs organizowany jest na zlecenie Biura Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.