facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja adaptacyjnego kursu dla studentów programu Erasmus podejmujących studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010

21 września 2009 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału im. Z. J. Nowaka w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się inauguracja intensywnego adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów z Unii Europejskiej i krajów kandydujących do UE.

Kurs organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Biura Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas kursu będziemy gościć studentów z Europy, którzy zamierzają od października studiować na Uniwersytecie Śląskim. Przez tydzień ponad trzydziestu studentów z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii Słowacji, Słowenii, Turcji i Włoch będzie poznawać Katowice, polską kulturę, a przede wszystkim język.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.