facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja 650. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

1 października 2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość otwarcia 650. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie inauguracji przewidziano m.in.: przemówienie JM Rektora UJ prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, wręczenie odznaczeń państwowych, wręczenie nagród JM Rektora – Laurów Jagiellońskich prof. dr. hab. Arturowi Michalakowi i prof. dr. hab. Tomaszowi Brzozowskiemu oraz uroczystą immatrykulację studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Najpiękniejszy klejnot w koronie Kazimierza Wielkiego. Uniwersytet Krakowski w dziejach kultury polskiej” wygłosi prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Zgodnie z tradycją inaugurację roku akademickiego 2013/2014 poprzedzi msza święta, którą odprawi JE Biskup ks. prof. Grzegorz Ryś (1 października o godz. 9.00 w Kolegiacie św. Anny). Natomiast po uroczystej inauguracji, o godz. 18.00, w auli Auditorium Maximum, odbędzie się koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.