facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Sympozjum Centrum Analiz i Dialogu FRP pt. „Financing and deregulation in higher education”

19 kwietnia 2013 r. odbędzie się III Sympozjum Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich pt. „Financing and deregulation in higher education”. Referentami w ramach poszczególnych sesji będą wybitni eksperci z kraju i z zagranicy, specjalizujący się w problematyce finansowania szkolnictwa wyższego i deregulacji.

W Sympozjum udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz członkowie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP.

Sympozjum będzie miało miejsce w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Program Sympozjum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.