facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Sosnowieckie Forum Językoznawcze

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ

20 i 21 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się, zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, trzecia konferencja z cyklu Sosnowieckie Forum Językoznawcze. Spotkanie slawistów z kraju i zagranicy stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń badawczych oraz zapoznania się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne perspektywy badawcze we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych. Obrady dotyczyć będą między innymi:

  • najnowszych tendencji rozwoju języków słowiańskich,
  • badań porównawczych w obrębie języków słowiańskich,
  • językoznawstwa i glottodydaktyki.

 

Program konferencji (pdf, 730 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.