facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

28 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się III ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim. Tym razem tematem przewodnim spotkania będą zasady akredytacji uczelni przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji. Seminarium otworzy i poprowadzi prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek.


W programie wydarzenia przewidziano:
1. Informacje pełnomocników rektora ds. systemu bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji oraz ds. jakości kształcenia.
2. Wprowadzenie i ogólne informacje nt. zasad akredytacji – dr hab. Alfred Czogała
3. Przebieg akredytacji w praktyce na podstawie doświadczeń wydziałów, które przeszły akredytację instytucjonalną – prowadzenie dr hab. Maciej Tramer przy współudziale prof. dr. hab. Aleksandra Bródki i prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka.
4. Dyskusja.

Organizatorzy planują także zaprezentowanie ostatecznej wersji wzorcowego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale.

Seminarium adresowane jest do wszystkich członków społeczności akademickiej UŚ zainteresowanych problematyką jakości kształcenia w naszej uczelni, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki, członków Wydziałowych i Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia. Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze ds. Jakości Kształcenia drogą elektroniczną: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl do 25 stycznia 2013 r.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.