facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia

Zdjęcie: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka akademicka

W piątek 20 maja 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się III Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia, organizowane pod patronatem JM Rektora UŚ, przewodniczącego KRASP prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. W inauguracji udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim dyskusji na temat budowy kultury jakości w społeczności akademickiej, stopnia formalizowania działań projakościowych, a także planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i ich możliwych konsekwencji dla systemów zapewniania jakości kształcenia. Dla uczestników zjazd będzie również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w polskich szkołach wyższych. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.