facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, organizuje III Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”.

Trzydniowy Festiwal, który rozpocznie się 24 listopada 2010 r. jest okazją do spotkania psychologów, psychiatrów, terapeutów i pedagogów oraz studentów. Ideą tegorocznego Festiwalu jest nakreślenie charakterystyki potrzeb, wynikających z wieku pacjentów oraz dostosowanie, w tym aspekcie, metod psychoterapii. Spotkanie naukowe podzielone zostało na trzy bloki tematyczne odpowiadające następującym grupom wiekowym pacjentów: dzieci, młodzież oraz dorośli. Wykład, opisujący każdą grupę wiekową z uwzględnieniem jej potrzeb i oczekiwań, został pomyślany jako wprowadzenie do zagadnienia.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość poznania różnorodnych metod psychoterapeutycznych podczas licznych wykładów, warsztatów oraz projekcji filmowych. Spotkania odbywać się będą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje oraz program imprezy znajdują się na stronie: http://www.knpitp.us.edu.pl/festiwal/index.html.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.