facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych"

W dniach 12-14 listopada 2008 w Ustroniu odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: Psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami działających w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w następujących obszarach tematycznych:

  1. Niepełnosprawni w rodzinie
  2. Niepełnosprawni a edukacja
  3. Niepełnosprawni w kulturze
  4. Niepełnosprawni w środowisku lokalnym
  5. Niepełnosprawni w czasie wolnym

więcej...pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.