facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”

Od 24 do 25 października 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie III międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych (V-DOCS 2016)”. Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Between Literal Language and Figurative Meaning”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą między innymi następujące kwestie:

 • fonologia kontrastywna,
 • morfologia kontrastywna,
 • składnia kontrastywna,
 • semantyka i leksykologia kontrastywna,
 • pragmatyka kontrastywna,
 • kontrastywne studia nad dyskursem,
 • kontrastywne studia kognitywno-semantyczne,
 • kontrastywne studia kulturowo-językowe,
 • dwu- i wielojęzyczna leksykografia,
 • kontakt językowy, zapożyczenia i przełączanie kodów,
 • perspektywa kontrastywna w badaniach diachronicznych,
 • nauczanie gramatyki kontrastywnej na poziomie akademickim: miejsce studiów kontrastywnych w programie kształcenia filologicznego, sylabus przedmiotowy, materiały dydaktyczne, metodyka nauczania, oczekiwania studentów, ocena przedmiotu.

 

Abstrakty (o objętości do 300 słów) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: vdocs2015@gmail.com do 31 maja.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ija.us.edu.pl/sub/vdocs. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.