facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” organizują III Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Spotkanie odbędzie się 29 i 30 marca 2012 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  • specyfika pracy z uczniem zdolnym (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne),
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności (zwłaszcza językowych) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne).
  • prognozowanie zmian w kształceniu (zwłaszcza językowym) dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji studentów, doktorantów, nauczycieli oraz pracowników naukowych.

Zaproszenie 

Program konferencji  

Formularz zgłoszeniowy 

Szczegóły na stronie internetowej: konferencja-bakalarz.pl.tl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.