facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Logopedyczne Dni UŚ

logopedyczne dni

4 marca 2011 r. rozpoczną się III Logopedyczne Dni UŚ. Trwające tydzień wydarzenie otworzy dwudniowa III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Logopedyczna Konferencja Naukowa z cyklu „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logopedii”.

5 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach oraz w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku – w godzinach od 12.00 do 14.00 – będą się odbywać bezpłatne konsultacje logopedyczne. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, studenci, pracownicy UŚ oraz ich rodziny będą mieli okazję skorzystać z porady logopedów. Dla uczestników III Logopedycznych Dni UŚ przygotowano również bogatą ofertę warsztatów naukowo-szkoleniowych. 11 marca br. odbędzie się natomiast koncert galowy, podsumowujący tak ważne i cenne dla logopedycznego środowiska wydarzenia.

Organizatorami III Logopedycznych Dni UŚ są Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii oraz śląski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Rejestracja na konferencję oraz warsztaty, prowadzone w ramach III Logopedycznych Dni UŚ trwa do 3 marca 2011 r. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: logopedia@us.edu.pl.

 Program III Logopedycznych Dni UŚ

Opłata:
1) Słuchacze specjalności logopedycznej za udział w III Logopedycznych Dniach UŚ wnoszą opłatę w wysokości 50 zł. Opłata obejmuje udział w konferencji oraz warsztatach w ramach III Logopedycznych Dni UŚ;
2) Osoby zainteresowane udziałem w konferencji oraz warsztatach w ra-mach III Logopedycznych Dni UŚ wnoszą opłatę w wysokości 75 zł.

Wpłaty należy dokonać do 1 marca 2011 roku na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dopiskiem „III LogopedUŚ”:

ING Bank Śląski SA, oddział w Katowicach,
ul. Mickiewicza 3
nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
 

 Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych UŚ

 

 


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” (04.03.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.